1. 1-تا-اتفاق-تازه-۲٫mp3     

تا اتفاق تــــــازه ،تا مــــــرزاین رهــــایی

فاصله ای نمونده ،فاصـــــله ،خـــــود ماییم

در حسرت رسیدن،عمری به گریه طی شد

خسته نشو ز پرواز ، پرنده شو، رهـاییم

***

از جاده هــــا نترسُ ،ازحسِ شک وتردید

به آسِمون نگاه کن،بوسه بزن به خورشید

تو رویـای رسیـــدن،آغوش بِکش،خـیال و

دنیای بی قفس خوش ،واکن تموم ِ بــال و

***

از شوق پر گشودن،از شـــوق زنده بودن

حس کن که زندگی هست، حس کن پرنده بودن

بسپار دل به پرواز،شروع ِتازه اینجـاست

بامرگِ این فاصله،دنیـاتو دستای ماست

تا اتفاق تازه …
تا اتفاق تازه …