درباره من

یه وقتایی دلتنگیامو مینویسم،اسمش می شه قصه. یه وقتایی هم زخمه میزنم به دلتنگیا،اسمش می شه آهنگ. یه وقتایی هم زخمه میزنم به نوشته ها ، بهشون می گن ترانه ، به ترانه ها آهنگ ها و قصه های من خوش اومدید.

شهرام ارشادی

آلبوم های من

کلیک کنید