انتشار اولین آهنگ از آلبوم “نه و هرگز” باصدای علی محمدی

موسیقی شهرام ارشادی و تنظیم مشترک شهرام ارشادی و اردشیر فلاحیان

بر اساس  تلفیقی از موسیقی راک و سنتی

آهنگ به دریا مرو

آهنگ به دریا مرو از آلبوم نه و هرگز